...

Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn

NFBIB mener: Skoler og barnehager under Covid-19 trenger god ventilasjon og skikkelig renhold!

NFBIB mener:

Skoler og barnehager under Covid-19 trenger god ventilasjon og skikkelig renhold!

Mange skole- og barnehagebygninger i Norge har for lenge vært preget av forfall. De har dårlig ventilasjon og sviktende renhold, drift og vedlikehold. Allerede i mars 2020 kom en rapport fra WHO med nøkkelbudskap om hvordan skolene bør følges opp under Covid-19 (WHO/Unicef/IFRC 2020.

The National Academies of Sciences (Washington USA) arrangerte i august 2020 en konferanse om luftbåren smitte og ga ytterligere oppdatering av kunnskapene (NAS 2020).

Så snart det ble vist at infiserte individer uten symptomer kunne smitte andre, ble anbefalingen om maskebruk revidert til «include everyone who goes into public places».

Masker reduserer både eksponeringen fra brukeren og eksponering for brukeren. For lav ventilasjon øker smitten inne.

Jo flere virus vi puster inn, desto større er risiko for infeksjon og Covid-19. Smitte kan skje med dannelse av aerosoler (svevepartikler/svevestøv) fra luftveiene som spres i lufta. De minste aerosolene er sannsynligvis dannet av vibrasjoner i strupehode forbundet med å snakke og synge. Større aerosolpartikler og dråper er assosiert med spesifikke muntlige bevegelser i tale, så vel som hoste og nysing. Størst partikler og spredning får vi med kraftig stemmebruk og sang.

Smitte fra punktkilder har oftest skjedd i grupper av mennesker med opphold innendørs i lengre perioder. Epidemiologi peker sterkt i retning av smitte gjennom luft. Bruk av ansiktsmasker i samfunnet synes å kunne redusere smitte med om lag 50% i områder av landet der de brukes sammenlignet med der de ikke brukes. Generelt er virus funnet i slim og spytt fra luftveiene og det dannes aerosoler i partikkel-størrelser fra 0,2 til 100 µm. Det skjer ved pusting, snakking, hosting og synging. Dette er en viktig spredningsvei av Covid-19.

Barn er mindre syke og antas mindre smittefarlige med Covid-19 enn voksne. Likevel kan de både bli smittet og selv bli smittespredere, uten symptomer. Derfor må vi sørge for at elevene i minst mulig grad blir smittespredere. De viktigste tiltakene vi må sikre for bygningene er forsvarlig godt renhold og tilstrekkelig ventilasjon.

Det er ikke vanskelig å sjekke dette. Renholdet og hygienen skal være tilfredsstillende. Alle bygninger som ikke kan tilfredsstille minimumskravene for ventilasjon må oppgraderes til lovlig nivå. Der det er mistanke om svikt må alle klimainstallasjoner inspiseres og kontrolleres for å sikre at de faktisk tilfredsstiller det funksjonsnivået de er bygd for.

Husk ellers at vi bruker alle kunnskapene vi har for å beskytte oss (NAS 2020):

  • Opphold ute er bedre enn inne.
  • Kort er bedre enn langt opphold.
  • Ansiktsmaske er bedre enn ingen maske.
  • Sosial avstand er bedre enn for nært.
  • Få mennesker er bedre enn mennesker i klynger.
  • Stille er bedre enn høyt støynivå (grad av stemmebruk).
  • Rolig pusting er bedre enn kraftig pusting.
  • Risiko kan reduseres inne (men ikke elimineres) med bedre ventilasjon og filtrering.

I tillegg bør vi på den nordlige halvkulen vinterstid (og sørlige halvkule sommerstid) anbefale å unngå for lav luftfuktighet. Fare for smitte og sykelighet av influensa og Covid-19 øker med synkende luftfuktighet og økende lufttemperatur i oppvarmingssesongen.

 

Referanser

NAS 2020. National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine 2020. Airborne Transmission of SARS-CoV-2: Proceedings of a Workshop in Brief. Washington, DC: The National Academies Press. https://doi.org/10.17226/25958.

WHO/Unicef/IFRC 2020. Key Messages and Actions for COVID-19 Prevention and Control in Schools. https://www.who.int/publications/m/item/key-messages-and-actions-for-covid-19-prevention-and-control-in-schools

 

NFBIB

(JVB 191221)

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette å bruke denne siden godtar du vår bruk av informasjonskapsler.