...

Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn

Forfallet i norske skoler og barnehager

State-of-the-Nation fra RIF og Helsedirektoratets rapportering til Helsedepartementet 2016-17

Kontaktperson: Jan Vilhelm Bakke, E-post: jan.v.bakke@gmail.com

På 2010-tallet ble det avdekket svikt, forfall og store mangler i skoler og barnehager i Norge. Samtidig som investeringskostnadene og låneopptaket i kommunene steg, falt vedlikeholdet til et akseptabelt lavt nivå. Mange kommuner fikk dårlig arbeidsmiljø med redusert læring og økt helserisiko for elever og lærere. Forfallet i bygningsmassen representerte dessuten et stort verditap som ikke var synlig i kommunenes regnskaper. Hovedårsaken var og er kommunens manglende evne til å prioritere forsvarlig forvaltning, drift og vedlikehold særlig i kommunale skoler og barnehager.

Norske myndigheter, koordinert av Helsedirektoratet, gjennomførte gjennom flere år til og med 2016 et bredt nasjonalt prosjekt for å bidra til at kommunene skulle forbedre forholdene. Helsedirektoratet rapporterte prosjektet til Helsedepartementet slik at de skulle kunne iverksette tiltak/fortsettelse av innsatsen i 2017. Situasjonen ble grundig beskrevet og ulike tiltak for videre oppfølging ble foreslått. Vi publiserer nå innholdet i denne rapporten under tittelen: Nødvendige tiltak for å sikre godt inneklima for barn og unge i barnehager og skoler.

Vi har ikke sett at departementet har kommet med noen oppfølging etter dette. Heller ikke Helsedirektoratet eller Folkehelseinstituttet har bidratt til videre oppfølging. Fra 2010 har vi hele veien kunne følge tilstanden gjennom rapportene fra Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) i 2010, 2015 og nå 280421. De viser et kontinuerlig nedadgående forfall frem til i dag. Tross myndighetenes felles innsats i samarbeid mellom flere etater og institusjoner har vi ikke lyktes i å bidra merkbart til forsvarlig økning av kommunenes vedlikehold i skoler og barnehager. Denne store og viktige samfunnsoppgaven fortjener så god oppfølging som mulig. Vi er enig med RIF at det nå trengs mer enn kommunenes egen innsats for å ta seriøst tak i disse utfordringene.

Helsetilsynet gjennomførte i 2019 tilsyn og publiserte rapport om resultatet i 2020. Konklusjonen er at Barnas arbeidsmiljø ikke sikres gjennom kommunenes tilsyn. De påpekte lovbruddene gjaldt at kommunene ikke sikrer at det blir gjennomført tilsyn, at tilsyn ikke ble utført regelmessig, at tilsyn ikke var basert på kunnskap om risiko, og at kommunen ikke hadde styringsaktiviteter for å følge med på tilsynsarbeidet og om oppgavene ble ivaretatt i tråd med krav i lov og forskrift.

Er det fordi bukken ikke kan passe havresekken?

Referanse
Barns helse er folkehelse. Barnas arbeidsmiljø sikres ikke gjennom kommunenes tilsyn | Helsetilsynet.

Rapport fra Helsetilsynet 1/2020

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette å bruke denne siden godtar du vår bruk av informasjonskapsler.