...

Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn

Aldri har Helsetilsynets rapport om sviktende tilsyn i barnehager og skoler – vært mer aktuell enn NÅ!

NFBIB mener at vi er i en alvorlig pandemi der barn og unge trenger et godt innemiljø med godt luftskifte - hvordan kan kommunene svikte barna slik?

Helsetilsynet konstaterer i sin rapport med Landsomfattende tilsyn med  folkehelse i 2019:

«De påpekte lovbruddene gjaldt at kommunene ikke sikrer at det blir gjennomført tilsyn, at tilsyn ikke ble utført regelmessig, at tilsyn ikke var basert på kunnskap om risiko, og at kommunen ikke hadde styringsaktiviteter for å følge med på tilsynsarbeidet og om oppgavene ble ivaretatt i tråd med krav i lov og forskrift.»

«Barns helse er folkehelse. Barnas arbeidsmiljø sikres ikke gjennom kommunenes tilsyn

RAPPORT FRA HELSETILSYNET 1/2020

Landets fylkesmenn gjennomførte i 2019 tilsyn med hvordan kommunene ivaretar sitt tilsynsansvar med miljørettet helsevern i barnehager og skoler.

Eiere og ledere av barnehager og skoler har ansvar for barnas og de unges inne- og utemiljø i skoler og barnehager. Folkehelseloven pålegger kommunene, gjennom tilsyn, å kontrollere at eiere og ledere ivaretar ansvaret for barn og unges leke- og læringsmiljø. Tilsynsansvaret til kommunen omfatter alle barnehager og skoler som ligger i kommunen, enten de er kommunale, fylkeskommunale eller private.

Spørsmålet i fylkesmennenes undersøkelser har vært om kommunenes tilsynsarbeid utøves i tråd med krav i folkehelseloven, slik at dårlig inneklima og andre miljømessige forhold som er ulovlige blir rettet. Fylkesmennene undersøkte blant annet om kommunenes tilsynsarbeid var innrettet slik at myndighet og oppgaver var klart fordelt, og ble utført med tilstrekkelig uavhengighet og kompetanse, om tilsynet var regelmessig og basert på risikokunnskap og om avdekkede lovbrudd ble fulgt opp.

Det er gjennomført tilsyn i til sammen 51 kommuner. Fylkesmennene har konstatert lovbrudd i 42 av de kommunene som hadde tilsyn, eller med andre ord i 8 av 10 kommuner.

De påpekte lovbruddene gjaldt at kommunene ikke sikrer at det blir gjennomført tilsyn, at tilsyn ikke ble utført regelmessig, at tilsyn ikke var basert på kunnskap om risiko, og at kommunen ikke hadde styringsaktiviteter for å følge med på tilsynsarbeidet og om oppgavene ble ivaretatt i tråd med krav i lov og forskrift.»

https://www.helsetilsynet.no/publikasjoner/rapport-fra-helsetilsynet/2020/barns-helse-er-folkehelse/

Aldri har Helsetilsynets rapport om sviktende tilsyn i barnehager og skoler – vært mer aktuell enn NÅ! – NFBIB (bedreinnemiljoforbarn.no)

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette å bruke denne siden godtar du vår bruk av informasjonskapsler.