...

Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn

NFBIB ber de politiske partier i kommunene om å ta med dette viktige innspillet i sine partiprogram

I august 2022 skrev NFBIB brev til samtlige partier om en viktig sak:

Innspill til lokale partiprogram ved valget i september 2023

 

1). Verdibevarende vedlikehold av skoler, barnehager og institusjoner

Å satse på verdibevarende vedlikehold gir helsegevinst hos barn og unge og folkehelsen bedres. Verdibevarende vedlikehold vil gi bedre kommuneøkonomi og en bærekraftig bygningsmasse. Det er mindre kostnadskrevende med et godt planlagt og gjennomført vedlikehold, enn å måtte ta nyinvesteringer.

Allerede i 2004 viste NOU 2004:22 Velholdte bygninger gir mer til alle. Senere har Rådgivende Ingeniørers forening (RIF) både i 2010, 2015 og 2021 i sin rapport «State of the Nation», dokumentert at det står dårlig til med den kommunale bygningsmassen i Norge. Dette skaper behov for store investeringer, mens godt vedlikehold gir bedre resultat til lavere kommunal kostnad.

Kommunen må nå satse på bærekraftig renovering. Å rehabilitere bygg påvirker miljøet halvparten så mye som å rive og bygge nytt. (Ifølge en SINTEF-rapport fra 2020) Gjenbruk av bygninger vil derfor være et avgjørende bidrag i det grønne skiftet.

Det er ikke for dyrt å ha orden på skolene! Kommunen vil spare mye penger med et godt vedlikehold i skoler og barnehager. Det er billigst å holde bygningene godt vedlikeholdt. Det er dyrt med unødvendige nybygg når vedlikehold kan sikre byggenes kvalitet. Det innebærer at bygningene skal bygges, driftes og vedlikeholdes slik at de til enhver tid er rene og tørre, har god ventilasjon gode temperaturforhold. Kort sagt, et kontinuerlig godt vedlikehold fra bygget er nytt!

2). Sikre alle barn og unges rett til et godt inneklima i barnehager og skoler

Kommunen har juridisk plikt til at barn og unge får oppfylt sin rett til et godt inneklima i sin skole og i sin barnehage, ref. iht Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv av 1995. Jfr. Forskriftens formålsparagraf, «fremmer helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold samt forebygger sykdom og skade». Helsetilsynet viste ved sitt nasjonale tilsyn med kommunene i 2019 at kommunene ikke oppfyller sin juridiske plikt til barns arbeidsmiljø. Barns helse er folkehelse. God helse hos barn vil gi bedre helse som voksen og dermed gi mindre press på helsebudsjettene.

(«Kommunene har ikke gjennom sin styring sikret at de følger med på at tilsynsaktivitetene blir ivaretatt. Manglende rutiner for rapportering og tilbakemelding mellom partene har ført til at kommuneledelsen ikke har oppdaget at et stort antall tilsyn ikke har blitt gjennomført som forutsatt ...» sitat fra Helsetilsynets rapport 1-2020 med landsomfattende tilsyn med Folkehelse. Konklusjonene var at Barnas arbeidsmiljø ikke sikres gjennom kommunenes tilsyn.)

Lovbruddene synliggjorde at barns innemiljø ikke ble tatt nok på alvor av administrasjonen og politikere med konsekvens press på helsekostnadene og investeringer som kunne vært unngått hvis kommunene hadde fulgt opp lovverket.         

Vi må sikre at alle barn i kommunen sikres sin rett til et godt og helsevennlig læringsmiljø.

3). Åpenhet om status for barnehager og skoler i kommunen etter miljørettet helsevern

Det er viktig at kommunen viser åpenhet om tilstanden i barnehager og skoler etter forskriften om miljørettet helsevern. Innbyggerne har rett på en god åpenhetskultur samtidig som kommunen har en informasjons- og opplysningsplikt til å legge frem opplysninger som kan påvirke det enkelte barns helse negativt. Foresatte må kunne stole på at dette blir gjort. Ved å legge slik informasjon ut på kommunens nettside, vil det bidra til å skape en god åpenhetskultur, samtidig som det gir foresatte en trygghet om at deres barns helse blir ivaretatt i bygg som brukes til barnehage og skole.

Innspill til lokale partiprogram august 2022

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette å bruke denne siden godtar du vår bruk av informasjonskapsler.