...

Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn

Endringer i tobakkskadeloven

NFBIB har svart Stortinget på en høring om strengere regulering av e-sigaretter

Skriftlig innspill fra Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn (NFBIB)

Høring: Endringer i tobakksskadeloven (strengere regulering av e-sigaretter)
Innspillsdato: 30.09.2023

Innspill til endringer i tobakkskadeloven (strengere regulering av e-sigaretter)

Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn (NFBIB) takker for muligheten til å få spille inn viktige momenter til endringer i tobakkskadeloven (strengere regulering av e- sigaretter).

Det er et overordnet mål at vi i fremtiden jobber mot et røykfritt samfunn. NFBIB er enig i proposisjonens innstramminger.

NFBIB ser med bekymring på tilgjengeligheten av produkter på markedet som kan skade menneskelig helse. Elektroniske sigaretter er intet unntak.

Lovens intensjon er at denne type produkter er ment for aldersavgrenset salg. Likevel viser de praktiske erfaringene fra det virkelige liv, at blant annet ungdomsskolene har blitt en rekrutteringsarena til bruk av nikotinholdige produkter for ungdommer. Ulovlig videresalg av elektroniske sigaretter og e-væske til mindreårige skjer nå i økende grad. Noe av utfordringene ligger i at loven åpnet opp for produkter innen denne kategorien med smakstilsetninger, som har virket tiltalende for brukergruppene, innenfor og utenfor aldersavgrensningen.

NFBIB mener at behovet for lovendring, ved å forby smakstilsetning i e-væske, både bekrefter behovet for og vitner om at produktene er plassert innen feil lovverk. Dersom hovedintensjonen med å tillate nikotinholdige e-sigaretter med tilhørende e-væske på det norske markedet er å tilby nikotinavhengige voksne alternativer til konvensjonelle tobakksprodukter til bruk ved røykeslutt, så er e-sigaretter og tilhørende e-væske plassert i feil lovverk.

NFBIB mener at tiden er moden for å revurdere hvordan nikotinholdige e-sigaretter med tilhørende e-væske skal selges. Hittil har undersøkelser vist at det er økt fare for dobbelbruk av vanlige sigaretter og e-sigaretter, nyrekruttering av unge og også utvidet bruk der andre stoffer enn nikotin tilføres utstyret av brukeren selv. Dette viser proposisjonen på side 10 i første spalte nederst.

Som hjelpemiddel ved røykeslutt vil en omregulering av både e-sigaretter og e-væske til reseptbelagt legemiddel solgt på apotek være riktig vei å gå. Det vil også gjøre videresalg til mindreårige mye vanskeligere, da reseptregisteret og fastlegene vil fungere som en sterkt begrensende faktor i det reelle forbruket av disse artiklene.

Med vennlig hilsen

Marianne Bjerke, leder

Styret i NFBIB (Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn)

Prop

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette å bruke denne siden godtar du vår bruk av informasjonskapsler.