...

Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn

Ny veileder til Forskrift om det fysiske miljøet i barnehager, skoler og skolefritidsordninger

Den første Forskriften om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. trådte i kraft 1. januar 1996. Den første veilederen kom først i juni 1998 og ble kalt barnas arbeidsmiljølov. Forskriften ga en frist til alle virksomheter som var etablert og i drift et krav om en ny godkjenning innen 31. desember 1998.

Den gang trodde man på at ALLE kommuner ville følge formålet i forskriften om: "..å bidra til at miljøet i barnehager, skoler og andre virksomheter som nevnt i §2 fremmer helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold samt forebyggersykdom og skade". Slik skulle det ikke gå. Gjentatte undersøkelser (helt fra 1998 og frem til i dag) har vist at vel 30% av barnehager og skoler mangler godkjenning. Daværende Barneombud Trond Waage skrev, etter den første kartleggingen av de godkjente skoler: "Kva for signal sender samfunnet til barna ved å tilby skular som er skitne, nedslitne og prega av hærverk, med dårleg luft, utrivelege uterom, og inga helseteneste å klage til? Det er vanskelig å lese anna ut av dette enn at voksenverda tillegg barna liten verdi."

I mars 2014 utga Helsedirektoratet en ny veileder for forskriften (egentlig to, da man valgte å dele veilederen i en for barnehage og en for skole). Målet med den nye veilederen var å bidra til bedre oppvekst og læringsmiljø. Veilederen la vekt på å fremme enhetlig tolking og etterlevelse i kommunene.

Er det blitt bedre? Helsetilsynet hadde i 2019 et landsomfattende tilsyn nettopp med kommunenes ansvar og tilsyn. Konklusjonen er sørgelig for barns helse. "BARNAS ARBEIDSMILJØ SIKRES IKKE GJENNOM KOMMUNENES TILSYN".  Rapporten fra Helsetilsynet 1/2020 kan du lese her: https://www.helsetilsynet.no/publikasjoner/rapport-fra-helsetilsynet/2020/barns-helse-er-folkehelse/

I juli 2023 trådte en revidert Forskrift om det fysiske miljøet og helse i barnehager, skoler og skolefritidsordninger i kraft. En veileder må på plass, og Helsedirektoratet har hatt veilederen på høring med frist 15. oktober 2023.

NFBIB ser det som viktig å spille inn viktige momenter til veilederen.

Du kan lese hele forskriftenNFBIBs høringssvar her: MHV i bhg og skoler høring 2023- veileder

Vi sier blant annet:

I mer enn 25 år har Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn hatt fokus på barns helse i innemiljø/arbeidsmiljø/læringsmiljø.

NFBIB har mistet tilliten til kommunenes evne med tilsyn og ser med stort alvor på at Helsetilsynets Rapport 1-2020 konkluderer med at “Barns helse er folkehelse. Barnas arbeidsmiljø sikres ikke gjennom kommunenes tilsyn” (Rapport fra Helsetilsynets landsomfattende tilsyn i 2019.)

I vel 25 år er det dokumentert at over 30 % av disse virksomhetene har alvorlige inneklima-problemer i sitt innemiljø, i strid med gjeldende lover og forskrifter, uten at kommunene har maktet/villet følge dette opp med relevant veiledning og tiltak. Det er alvorlig på mange måter, ikke minst i det tilsyns- og folkehelseperspektiv som kommunene har ansvaret for!

Det synes klart at det er behov for å styrke dette arbeidet både med hensyn til faglighet, forvaltning og ansvarsoppfølging. En god veileder er et skritt på veien til bedre å sikre barns arbeidsmiljø, men ikke nok.

Veilederen skal brukes av kommunen, ledere i skole og barnehage i det systematiske arbeidet med inneklima og et helsevennlig læringsmiljø. Den vil være et arbeidsredskap for kommunens miljørettede helsevern ved rådgivning og tilsyn for å sikre barn og unge et godt og helsevennlig arbeids- og innemiljø. Det betyr at veilederen må være tydelig i sitt språk.

 

Illustrasjonen er fra Veilederen som kom i 1998.

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette å bruke denne siden godtar du vår bruk av informasjonskapsler.