...

Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn

NFBIB har fortsatt mange spørsmål og Avisa Raumnes følger opp saken om vann i ventilasjonsanlegget -2

NFBIB er takknemlig for at Avisa Raumnes følger inneklimasakene i NES skolene så tett.

I september skrev NFBIB dette:

Dette handler om barns rett til god helse. Hvordan er det mulig å velge en så risikabel løsning for ventilasjonsanlegget.

Vi er fortsatt meget bekymret for om den valgte ventilasjonsløsningen på Vormsund Ungdomsskole er med på å spre muggsopp via ventilasjonsanlegget. Et anlegg skal gi frisk luft ved å være rent og tørt.

NFBIBs mange spørsmål står ubesvart.
Alt handler om barnas helse, sier Bjerke, og peker på at
det er det som er foreningens hovedsak.
Hvilke risikovurderinger er gjort, både for bygget og for elevenes helse?
• Hadde Nes kommune god nok bestillerkompetanse for slike store bygg før de ga
klarsignal for bygging av Vormsund Ungdomsskole?
• Er man trygg på grunnforholdene under Vormsund Ungdomsskole med tanke på
ekstremnedbør?
• Er miljørettet helsevern og kommunelegen koblet på – dette berører elevenes helse?
• Blir anlegget 100 prosent tørt og rent, eller kan det komme muggsopp som spres
rundt via ventilasjonsanlegget?
• Hva gjør kommunen for å unngå dette igjen?
• Hvor kommer vannet fra?

Og vi spør nå - hva gjør kommunen for å holde elever og foresatte informert om forhold som kan ha negativ innvirkning på helsen, slik kommunen har plikt til etter forskriften om MHV i skoler og barnehager av 2023:

 17.Informasjonsplikt

Virksomheten skal informere barn, elever og foreldre om forskriftens krav til det fysiske miljøet i skoler og barnehager, og om muligheten til å henvende seg til kommunen etter § 20.

Virksomheten skal gi barn, elever og foreldre relevant informasjon om forhold ved virksomheten som kan ha negativ innvirkning på helsen, herunder om tiltak som iverksettes eller vurderes iverksatt. Dersom virksomheten blir kjent med at noe ved miljøet kan skade helsen til barna og elevene, skal barn, elever og foreldre snarest mulig varsles om det.

Virksomheten skal gi tilsynsmyndigheten opplysninger om forhold ved eiendommen eller virksomheten som åpenbart kan ha negativ innvirkning på helsen.

Les mer her fra Avisa Raumnes: Vormsund Ungdomsskole 231101

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette å bruke denne siden godtar du vår bruk av informasjonskapsler.