...

Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn

Stortinget har behandlet forslaget om en Nasjonal oppussingsplan for skolene

Flertallet på Stortinget vendte tommelen ned for en nasjonal storsatsing om en oppussingsplan for skolene. Flere av representantene viste til at det er kommunenes ansvar å vedlikeholde skolebyggene. Mange nevnte at problemet med dårlig vedlikeholdte skoler hadde pågått over mange, mange år. Noen nevnte også elevers rett til et godt fysisk læringsmiljø i henhold til både Opplæringsloven og Forskrift om Miljørettet helsevern i barnehager og skoler av 1995.

Statsråden mente at: " De lokale myndigheter har ansvaret for dette, og jeg vil ikke bidra til å vanne ut det ansvaret gjennom grep vi tar fra Stortinget og regjeringens side".

Samtlige pekte fra talerstolen på kommunens ansvar - INGEN av representantene, ei heller statsråden pekte på det ansvar som Staten har i form av tilsyn med kommunenes tilsyn med skoler og barnehager.

Vi anbefaler representantene å lese Helsetilsynets tydelige  og meget alvorlige rapport nr 1 - 2020 der de slår fast at: " Barns helse er folkehelse, barnas arbeidsmiljø sikres ikke gjennom kommunenes tilsyn. Landsomfattende tilsyn i 2019 med Folkehelse, rapport fra Helsetilsynet".

NFBIB mener at her kan Staten ta grep og Stortinget ta ansvar.

 

  • Vedtak i korthet

Stortinget har behandlet representantforslag fra Sosialistisk Venstreparti med forslag om en kartlegging av kvaliteten på skolebygg, og et system for oppfølging av skolebygg og fysisk læringsmiljø i skoler. Forslaget ble ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

Saken er ferdigbehandlet

Vedtak i samsvar med innstillingen

Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

Innstilling avgitt 14.03.2023

Debattert i Stortinget 21.03.2023
Votert i Stortinget 23.03.2023

 

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette å bruke denne siden godtar du vår bruk av informasjonskapsler.