Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn

Små rom og dårlig ventilasjon øker smitterisikoen for covid-19!