...

Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn

NFBIB svarer på høringen om revidert forskrift om miljø og helse i bhg og skoler

Til revisjon av nevnte forskrift ga vi følgende overordnede innspill:

Navn på forskriften – Forskrift om det fysiske miljøet og helse i barnehager, skoler og skolefritidsordninger.

  1. Godkjenning – Det må være en to-trinns modell for nye virksomheter der gjennomgang og aksept av planer er første trinn. En oppstarts godkjenning er trinn to. Denne godkjenningen må foregå etter en tids bruk f. eks tidligst etter 2 måneder og senest etter 6 måneder. Godkjenningen vil da basere seg på byggets drift, funksjonalitet, etablert internkontroll rutiner osv. Eksisterende virksomheter må ha en tidsavgrenset godkjenning f. eksempel på fire år (følge kommunens planer) og virksomheten må deretter søke om en ny godkjenning.
  2. Vedlikeholdsplan – en vedlikeholdsplan må være skriftlig, knyttet til kommunens økonomiplan og årlige budsjett.
  3. Internkontroll – barns rett til et godt arbeidsmiljø utdypes i denne revisjonen. NFBIB ber om at barn får de samme rettigheter i denne forskriften som voksne har i arbeidsmiljølovens strenge HMS krav.
  4. Tilsyn – Et vesentlig prinsipp i Norge er å ha uavhengige tilsyn. Det er ikke til barns beste når kommunen selv fører tilsyn med sin egen virksomhet (ofte kalt bukk/havresekk). Et tilsyn må ha habilitet, legitimitet og oppfølgingskompetanse. NFBIB foreslår at tilsynet med de virksomheter som forskriften omfatter, legges til et uavhengig tilsyn utenfor kommunen.
  5. Informasjonsplikt – NFBIBs erfaring er at denne informasjonsplikten knapt har vært brukt. Informasjonsplikten må også gjelde virksomhetens godkjenningsstatus samt vedlikeholdsplaner, tilsyn og internkontroll. Kommunene og Fylkeskommunene må benytte seg av sine nettsider til å gjøre denne informasjonen kjent for elever og foreldre.

NFBIBs Høringssvar finner du her:bedreinnemiljoforbarn.no/…/Horingsinnspill-2019-revidert-forskrift-om-miljo-og-helse-i-bhg-og-skoler-fra-NFBIB-.pdf

NFBIBs Høringssvar med utdyping finner du her:https://usercontent.one/wp/www.bedreinnemiljoforbarn.no/wp-content/uploads/2022/02/Horingssvar-med-utdyping-fra-NFBIB-.pdf?media=1721469011 

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette å bruke denne siden godtar du vår bruk av informasjonskapsler.  Les mer