...

Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn

NFBIB ber de lokale partiene om å prioritere barns arbeids- og læringsmiljø

 

Innspill fra NFBIB til lokale partiprogram 2022

 1). Verdibevarende vedlikehold av skoler, barnehager og institusjoner

Å satse på verdibevarende vedlikehold gir helsegevinst hos barn og unge og folkehelsen bedres. Verdibevarende vedlikehold vil gi bedre kommuneøkonomi og en bærekraftig bygningsmasse. Det er mindre kostnadskrevende med et godt planlagt og gjennomført vedlikehold, enn å måtte ta nyinvesteringer.

2). Sikre alle barn og unges rett til et godt inneklima i barnehager og skoler

Kommunen har juridisk plikt til at barn og unge får oppfylt sin rett til et godt inneklima i sin skole og i sin barnehage, ref. iht Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv av 1995. Jfr. Forskriftens formålsparagraf, «fremmer helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold samt forebygger sykdom og skade». Helsetilsynet viste ved sitt nasjonale tilsyn med kommunene i 2019 at kommunene ikke oppfyller sin juridiske plikt til barns arbeidsmiljø. Barns helse er folkehelse. God helse hos barn vil gi bedre helse som voksen og dermed gi mindre press på helsebudsjettene.

3). Åpenhet om status for barnehager og skoler i kommunen etter miljørettet helsevern

Det er viktig at kommunen viser åpenhet om tilstanden i barnehager og skoler etter forskriften om miljørettet helsevern. Innbyggerne har rett på en god åpenhetskultur samtidig som kommunen har en informasjons- og opplysningsplikt til å legge frem opplysninger som kan påvirke det enkelte barns helse negativt. Foresatte må kunne stole på at dette blir gjort. Ved å legge slik informasjon ut på kommunens nettside, vil det bidra til å skape en god åpenhetskultur, samtidig som det gir foresatte en trygghet om at deres barns helse blir ivaretatt i bygg som brukes til barnehage og skole.

Les hele innspillet her: 

https://usercontent.one/wp/www.bedreinnemiljoforbarn.no/wp-content/uploads/2022/06/Innspill-til-lokale-partiprogram-20.-juni-2022.docx?media=1721469011

 

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette å bruke denne siden godtar du vår bruk av informasjonskapsler.  Les mer