Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn

Har vi glemt hva muggsopp i bygninger er og gjør?

NEMITEK  (Norsk VVS Energi- og Miljøteknisk Forening) spør i utgave 06/2022 om muggsopp har gått i glemmeboken?

» Mens muggsopp for to tiår siden var høyaktuelt, så virker det som det har gått i glemmeboken. Det mener den erfarne ventilasjonsmannen Tor Mjåtvedt».

Mjåtvedt er redd for at kombinasjonene av et stadig fuktigere klima, samt mindre fokus på fukt i filter og ventilasjonsanlegg, kan gi et økende muggsopp-problem.

Les artikkelen her:  Frykter at muggsopp har gått i glemmeboken (nemitek.no)

 

NFBIB har jevnlig pekt på sammenhengen mellom muggsopp/fukt og helse.

i 2002 skrev vi Fukt og biologiske effekter. Inneklimarelatert hodepine og unormal tretthet.

og brosjyren Forebygge og utbedre fuktskader i boliger

og nå i 2022 kom 5 råd om å forebygge og utbedre fuktskader i boligen

Du finner disse dokumentene under publikasjoner på vår nettside.

Og du kan lese Inneklima i skoler og barnehager

Helsemessig betydning for barn og unge av 2016 skrevet av Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet, denne dokumentasjonen finner du også på vår nettside under Publikasjoner.