...

Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn

Finnes det en god og saklig sjekkliste for å kartlegge fukt i boligen?

Nytt spørsmål til vår spørsmål og svartjeneste:

Finnes det en god og saklig sjekkliste for å kartlegge fukt i boligen?

Dette er et viktig spørsmål som NFBIB har fått jevnlig gjennom flere tiår. Spørsmålet er like aktuelt i dag, uansett årstid. Det vil si at også i den varme årstiden skal vi være oppmerksom på fuktskader i boligen vår.

Helsedirektoratets Inneklimagruppe i samarbeid med NFBIB utarbeidet i 2016 en verdifull sjekkliste for å kartlegge fukt i boliger. Du finner sjekklisten her:

Forebygge og utbedre fuktskader i boligen – NFBIB (bedreinnemiljoforbarn.no)

I innledningen til sjekklisten skrev vi følgende:

Fuktskader i våre bygg og de helseproblemer dette medfører for beboerne, har vært kjent gjennom historien. I de senere
årene har denne problematikken på ny fått stor aktualitet pga. tette bygninger, stor fuktproduksjon og feil i bygge- og driftsprosessen.
Med mer ekstremvær som man frykter vil komme, kan risikoen øke. Hvilke helseproblemer mennesker utsettes for i slike
sammenhenger, har det vært vanskelig å få klare svar på. For å få mer kunnskap om denne type helseproblemer evaluerte legegruppen i Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn (NFBIB) allerede i 2003 den internasjonale forskningen på området.
Konklusjonen fra dette arbeidet er at det er en sammenheng mellom fukt i bygninger og forekomst av hodepine og unormal tretthet.
Erfaringer i dag viser også at det er en sammenheng mellom fuktskader og muggsoppvekst i bygninger og forekomst av diffuse inneklimaplager, astma og allergier.
Det er derfor viktig at bygningsmessig utbedring skjer på riktig måte av hensyn til beboernes helse . Ved å følge anbefalingene i
denne brosjyren kan du oppdage og forhindre mange fuktskader på et tidlig tidspunkt.
Dette er bakgrunnen for at Helsedirektoratet i samarbeid med NFBIB tok initiativet til å utarbeide denne brosjyren:

Takk til Stiftelsen UNI for bidrag til arbeidet i å utføre sjekklisten.P Forebygge Og Utbedre Fuktskader I Boligen 1

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette å bruke denne siden godtar du vår bruk av informasjonskapsler.