...

Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn

Barns rett til et røykfritt miljø

Verdens Røykfrie dag 31. mai

I dag har man lett for å ta røykeloven og fravær av passiv røyking som en selvfølge. Det er ingen selvfølge, Bilde1og flere av NFBIBs medlemmer ble utsatt for sjikane, latterliggøring og trusler når de snakket om hvor viktig barns rett til å vokse opp i et røykfritt miljø er. Det var en viktig dag for barn og NFBIB da det ble innført forbud mot røyking i skoler og barnehager i 2014

Kampen mot røyking ble hard og vanskelig. Det var mange sterke meninger,
og det tok mange år før Røykeloven (Tobakkskadeloven) kom. Selv helsedirektøren (Torbjørn Mork) var i mot innføringen av Røykeloven. Da Tove Strand Gerhardsen ble sosialminister i 1986 og begynte å arbeide mot røyking, møtte hun latterliggøring og sterk motstand fra andre politikere. Motstanden var der også da den nye Røykeloven om røykfrie serveringssteder kom. Helseminister Dagfinn Høybråten, som drev gjennom loven i 2004, ble utsatt for drapstrusler og måtte settes under politibeskyttelse.
Arbeidet med å få folk til å slutte å røyke ble derfor gjennomført gradvis.

Noen milepæler for et røykfritt Norge:
• I 1975 kom reklameforbudet for tobakk
• I 1988 ble røyking forbudt på transportmidler
• I 1993 ble en tredel av restaurantbord og hotellrom røykfrie
• I 1996 ble aldersgrensen for kjøp av tobakk økt fra 16 til 18 år, og det ble forbudt å røyke inne på skoler
• I 2004 kom forbud mot røyking på serveringssteder
• I 2010 måtte tobakksvarene skjules i butikkene
• I 2011 fikk tobakkspakkene bildeadvarsler

  • I 2013 kom § 28.Vern av barn mot passiv røyking Barn har rett til et røykfritt miljø. Den som er ansvarlig for barn skal medvirke til at denne retten blir oppfylt.

I 2014 ble det røykeforbud på og ved skoler og barnehager
• I 2017 kom standard utforming av tobakkspakker
Sommeren 2021 foreslo daværende  regjering følgende innstramminger:
For å bedre vernet mot passiv røyking, særlig for barn, foreslås det etter inspirasjon fra den svenske, finske
og britiske lovgivningen, følgende:
• Forbud mot røyking på utendørs holdeplasser.
• Forbud mot røyking på utendørs idrettsområder.
• Forbud mot røyking på lekeplasser.
• Forbud mot røyking i private biler med barn til stede.

Forslaget er til vurdering av dagens regjering. NFBIB gleder seg over at kunnskap fører til nødvendige tiltak for barns folkehelse, selv om «ting tar tid». Dagens NFBIB skulle ønske at barnelege Kjell Aas hadde fått oppleve dagens innstramminger, som gir barn muligheter til å vokse opp uten å være passive røykere.

Gjennom et konstant fokus med fakta dokumentasjon på helsepåvirkning av barn gjennom deres eksponering for passiv røyk, enten det var i barnehager, skoler eller i deres eget hjem, har NFBIB en stor del av æren for at barn i dag vokser opp uten denne skadelige påvirkning i sitt hjem, i sin barnehage og i sin skole.

NFBIB startet  på 90 tallet et hvert innlegg og et hvert foredrag med ordene – «Så lenge vi røyker innendørs, er det ikke noe poeng i å snakke om dårlig inneklima». Med andre ord - NFBIB så det som absolutt nødvendig å skjerme barn for passiv røyking innendørs. Kjell Aas var den som først tok disse viktige ordene i sin munn, og han unnlot aldri å snakke om at barn måtte skjermes mot passiv røyking. Vi må også nevne hvor opptatt NFBIB var av at barn i mors mage IKKE skulle utsettes for røyk. Både kollegaer i det medisinske miljøet og
enkelte pasientorganisasjoner latterliggjorde vårt fokus på det ufødte livs rett til et røykfritt liv. Ettertiden skulle vise at NFBIB hadde rett.
Vi vil særlig vise til at den dokumentasjon som ble lagt ut på vår tidligere nettside www.innemiljo.net ble brukt og delt av blant annet helsepersonell, politikere, pedagoger og foreldre.

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette å bruke denne siden godtar du vår bruk av informasjonskapsler.