...

Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn

Å satse på verdibevarende vedlikehold gir helsegevinst, bedre kommuneøkonomi og bærekraftig bygningsmasse

En hver huseier og hytte-eier forstår verdien av å vedlikeholde sitt hus og sin hytte. Hvorfor er det så vanskelig for kommunene og deres politikere å forstå at det samme gjelder for kommunenes bygninger?

Som innspill til de kommunale partiprogram, sendte NFBIB høsten 2022 tre viktige innspill til de politiske partier. Kun et parti svarte på henvendelsen - Venstre.

NFBIB har store problemer med å forstå at kommunene lar bygningene forfalle til stor fortvilelse for menneskene i bygningene og for kommunenes økonomi. Bygninger rives etter 30 år for så å bygge nytt. Det er ikke bærekraft i dette. Det er ikke helse i dette. Det er slett ikke god økonomi for kommunen. Hvorfor gjør de det da?

Innspill til lokale partiprogram 2023 

Verdibevarende vedlikehold av skoler, barnehager og institusjoner

Å satse på verdibevarende vedlikehold gir helsegevinst hos barn og unge og folkehelsen bedres. Verdibevarende vedlikehold vil gi bedre kommuneøkonomi og en bærekraftig bygningsmasse. Det er mindre kostnadskrevende med et godt planlagt og gjennomført vedlikehold, enn å måtte ta nyinvesteringer.

Allerede i 2004 viste NOU 2004:22 Velholdte bygninger gir mer til alle. Senere har Rådgivende Ingeniørers forening (RIF) både i 2010, 2015 og 2021 i sin rapport «State of the Nation», dokumentert at det står dårlig til med den kommunale bygningsmassen i Norge. Dette skaper behov for store investeringer, mens godt vedlikehold gir bedre resultat til lavere kommunal kostnad.

Kommunen må nå satse på bærekraftig renovering. Å rehabilitere bygg påvirker miljøet halvparten så mye som å rive og bygge nytt. (Ifølge en SINTEF-rapport fra 2020) Gjenbruk av bygninger vil derfor være et avgjørende bidrag i det grønne skiftet.

Det er ikke for dyrt å ha orden på skolene! Kommunen vil spare mye penger med et godt vedlikehold i skoler og barnehager. Det er billigst å holde bygningene godt vedlikeholdt. Det er dyrt med unødvendige nybygg når vedlikehold kan sikre byggenes kvalitet. Det innebærer at bygningene skal bygges, driftes og vedlikeholdes slik at de til enhver tid er rene og tørre, har god ventilasjon gode temperaturforhold. Kort sagt, et kontinuerlig godt vedlikehold fra bygget er nytt!

Les hele innspillet som NFBIB sendte til alle politiske partier i august 2022: Innspill til lokale partiprogram august 2022

Og VVS bladet skriver i nr 5/2023 om et prosjekt i Innlandet der de dokumenter at det lønner seg å vedlikeholde fremfor å bygge nytt:

VVS bladet 2023 Vedlikehold ikke bygg nytt

 

 

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette å bruke denne siden godtar du vår bruk av informasjonskapsler.